Spracovanie a recyklácia batérií a akumulátorov

Ponúkame zákazníkom predaj spracovateľských liniek na recykláciu nasledujúcich odpadov:

 • Li-Ion batérie
 • Elektrické a elektronické zariadenia
 • Malé a veľké domáce spotrebiče
 • Žiarivky
 • Dosky s plošnými spojmi
 • LCD monitory
 • FV moduly
 • Pevné disky, CD, DVD a iné optické médiá
 • a mnoho ďalších

Recyklačné linky na recykláciu elektro-odpadu ako napríklad Li-Ion batérie z elektrických áut a iné.

Naša spoločnosť MVE-Energo zastupuje niekoľko európskych výrobcov a sme ich partnerom pre Českú a Slovenskú republiku, ako v oblasti predaja tak aj v oblasti servisu zariadení alebo celých spracovateľských liniek.

Zákazníkom preto naša spoločnosť dokáže v spolupráci s mnohými poprednými výrobcami vytipovať a dodať na kľúč riešenie pre odpad z elektrických a elektronických zariadení ( OEEZ ) – rôzneho druhu ako sú Li-Ion batérie z aut, batérie od PC, mobilov, akumulátory, zariadenia z bežnej domácnosti ako napr. chladničky a iné. Odpady sú rôznych veľkostí a typov. Uvedomujeme si, že najmä recyklácia batérií a to nie len z elektromobilov zostáva samozrejme citeľným problémom. Produkcia tohto odpadu je exponenciálna, riešenie tohto odpadu zatiaľ nemá reálne, spoločensky prijateľné kontúry v rámci krajín V4, je nutné preto tomu venovať pozornosť zavčasu. Recykláciou odpadu je možné získať a opätovne využiť cenné kovy ako napríklad lítium, kobalt, nikel alebo mangán

Recyklačné linky na recykláciu Li-Ion batérií pozostávajúcu z procesu drvenia pod ochrannou atmosférou, s detekovacím a hasiacim vybavením, kde výstupným produktom sú jemne podrvené frakcie ako napríklad:

 • Hliníkový granulát
 • Medený granulát
 • Čierna hmota – známa pod označením z anglického jazyka „black mass“
 • Tekutý elektrolyt – zachytávaný do IBC kontajnerov
Spracovanie a recyklácia batérií a akumulátorov
Spracovanie a recyklácia batérií a akumulátorov
Spracovanie a recyklácia batérií a akumulátorov Spracovanie a recyklácia batérií a akumulátorov

MVE - ENERGO, s.r.o.

Priemyselná 1/4412
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko